Макро- и микроелементи, смесени с естествени стимулатори на растежа на растенията, екстракти от морски водорасли.